ขั้นตอนสมัครสมาชิกและส่งบทความ

บทความของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องแนบ ใบรับรองบทความวิจัย  << Click !!

การสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้พร้อมกับการส่งบทความต้นฉบับ 

คำแนะนำในการเตรียมบทความ (bru.ac.th)

 

การส่งบทความ

สามารถทำได้ 2 วิธีได้แก่
1. การส่งบทความโดยตรงที่ กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาคารสำนักงานครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-611221 ต่อ 1001-1002 
โทรศัพท์มือถือ 08 1352 6928 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://edujournal.bru.ac.th/

2 การส่งบทความผ่านระบบ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (tci-thaijo.org)